Noslēgusies jauno audzēkņu uzņemšana

Par iespēju pieteikties pulciņos

Uzņemšana Skolēnu pils pulciņos un kolektīvos

6 soļi līdz dalībai

BJC „Rīgas Skolēnu pils” pulciņos

  1. Jāizvēlas pulciņš vai kolektīvs, iepazīstoties ar informāciju par pulciņiem www.rsp.lv
  2. Jāpiesakās izvēlētajā pulciņā – jauno audzēkņu uzņemšana notiek katru gadu augusta pēdējā nedēļā un septembra pirmajā nedēļā. Mācību gada laikā par iespēju pieteikties Jūsu izvēlētajā pulciņā, lūdzam, interesēties pie attiecīgā pedagoga pēc nodarbību saraksta (skatīt Internetā vai Rīgas Skolēnu pilī, Krišjāņa Barona ielā 99 uz informācijas stendiem) vai iepriekš sazvanot pedagogu pa norādītajiem tālruņiem.

Informācijas telefoni un e-pasts

Nodarbību saraksti

  1. Tiekoties ar pedagogu Jūs noskaidrojat visus jautājumus (par pulciņa mācību programmu, precīzu nodarbību laiku un vietu, nepieciešamajiem mācību materiāliem u.tml.)
  2. Pie pulciņa skolotāja tiek aizpildīta pieteikuma anketa un slēgts līgums ar Bērnu un jauniešu centru „Rīgas Skolēnu pils” (līgumu paraksta audzēkņa vecāki! Vai audzēknis, ja ir sasniegts 18 gadu vecums).
  3. Skolotājam jāiesniedz audzēkņa (ja nepieciešams – arī uz nodarbībām pavadošās personas) fotogrāfija caurlaides izgatavošanai.
  4. Pēc līguma noslēgšanas no skolotāja jāsaņem līdzdalības maksājuma kvīts un jāapmaksā, precīzi norādot maksājuma mērķi! Līdzdalības maksājums jāapmaksā vienā maksājumā par mācību pusgadu neatkarīgi no apmeklēto nodarbību skaita.

Uzmanību!

  • Ja maksājumā nav norādīts precīzs maksājuma mērķis (tieši tāds kā būs norādīts maksājuma kvītī!!!), maksājums nonāk kopējā Rīgas domes budžetā, bet audzēkņa vecākiem kopējā Rīgas domes maksājumu uzskaites sistēmā veidojas parāds (maksājums nenonāk RSP budžetā), kas ir pamats RSP līguma laušanai ar audzēkņa  vecākiem. !!!
  • Ja audzēkņa  vecāki nav veikuši līdzdalības maksājumu saskaņā ar saņemto maksājuma kvīti (t.sk. nav laicīgi lauzuši līgumu ar RSP) Rīgas domes maksājumu uzskaites sistēmā veidojas un krājas parādi, kas ir pamats līguma laušanai ar audzēkņa  vecākiem. Rīgas domes kopējā maksājumu uzskaitē fiksētie parādi var būt par pamatu atteikumam sniegt pašvaldības sociālo palīdzību, kā arī to atmaksa tiks pieprasīta jebkurā pašvaldības iestādē (skolas, pirmsskolas, mūzikas skolas, bērnu un jauniešu centri u.tml.), kur reģistrēts audzēknis un/vai viņa vecāki. !!!

!!! Ja izlemjat tomēr neapmeklēt pulciņu, bet esat jau noslēguši līgumu – lūdzu steidzami ziņot pulciņa skolotājam, vai zvanot pa tālr. 67271025  vai rakstot uz e-pastu bjcrsp@riga.lv!!!

Svarīgi dokumenti