Noslēgušās Rīgas Skolēnu pils 12. tradicionālās Mūzikas dienas

Jau 12. gadu Skolēnu pils pavasara mēnešos organizē Mūzikas dienas. Šogad šie lielie tradicionālie dziedāšanas svētki tika atklāti 15.aprīlī ar meiteņu kora „Rīga” koncertu „Sveiciens Francijai pavasarī!”. Koncertā meitenes dziedāja Dziesmu svētku repertuāru, madrigālus, kuri tika sagatavoti festivālam Francijā un latviešu tautasdziesmu apdares. Skolēnu pils Svētku zāle bija pilna ar klausītājiem.

16.aprīlī Vecrīgā, Svētā Pestītāja baznīcā (Anglikāņu baznīcā) notika meiteņu kamerkora „Tonika” Mūzikas dienu koncerts „Apex cordis” (Sirds galotne). Koncertā piedalījās „Tonikas” vecākā grupa, kura izpildīja garīgās mūzikas repertuāru. Šogad šis bija „Tonikas” piektais cikla „Apex cordis” koncerts Latvijas baznīcās. Šo koncertu vērtēja Rīgas domes Kultūras departamenta speciālisti, un viņu vērtējums bija ļoti augsts.

17.aprīlī pils Svētku zālē notika vēl viens meiteņu kamerkora „Tonika” Mūzikas dienu koncerts- „Mana Tautasdziesma”. Mazākās grupiņas meitenes sniedza ļoti skaistu koncertu. Visvairāk šajā koncertā tika gaidīti mazo dziedātāju vecāki. Meitenes parādīja tautas dziesmas nozīmi dzīvē, organizēja dejas, tajās un muzikālajā uzvedumā iesaistot arī savus vecākus.

18.aprīlī kinoteātra „Rīga” Mazā zāle pulcēja jogas grupas „Bindu” Mūzikas dienu paraugdemonstrējumu skatītājus. Skatītāji apbrīnoja mūsu bērnu spējas pārvaldīt savu ķermeni un kontrolēt to.

Ik pavasari bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils” aicina bērnus un jauniešus piedalīties nu jau tradicionālos muzikālos pasākumos. Viens no tiem bija dziedātāju konkurss „Mans zelta mikrofons” – šogad jau sesto reizi. Šogad 18. un 25.aprīlī konkurss pulcēja vairāk nekā 100 dalībniekus 4 vecuma grupās. Tika sniegta iespēja uzstāties solistiem, solistiem ar pavadošo grupu un mazajām vokālajām grupām. Dziedātājus vērtēja kompetenta žūrija: pirmsskolas un 1.-4.klašu vecuma grupā – Silvija Silava, Vineta Vītola, Ilze Dubere, 5.-9.klašu un 10.-12.klašu vecuma grupā – Silvija Silava, Adrians Kukuvass un Uģis Roze. (Skat. rezultātus www.e-skola.lv un www.rsp.lv).

19.aprīlī pils Svētku zālē notika vokālā ansambļa „Melos” Mūzikas dienu koncerts „Pavasara fantāzijas”. Tajā uzstājās ansambļa vecākā un vidējā grupa. Koncerts bija plaši apmeklēts, publika bija atsaucīga un audzēkņu vecāki izteica vēlēšanos noskatīties vēlreiz šo koncertu. Ansambļa „Melos” koncerts „Dziesma skan un priecē” notiks 9.maijā plkst.18.00 Rīgas Skolēnu pils Svētku zālē, Barona ielā 99. Gaidām!

24.aprīlī ļoti skaists Mūzikas dienu koncerts „Mans draugs…” Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja Kolonnu zālē bija
koklētāju ansamblim „Austriņa”. Koncertā piedalījās visas „Austriņas” audzēknes. Atsevišķa uzstāšanās bija arī pašām mazākajām „Austriņas” dalībniecēm

25.aprīlī pils Svētku zālē notika džeza un vieglās mūzikas vokālās grupas Mūzikas dienu koncerts „Laternu stundā”. Skanēja melodijas no operetēm, Raimonda Paula mūzika. Uzstājās gan grupa, gan solisti. Zāle bija klausītāju pilna.

26.aprīlī pils Svētku zālē notika pūtēju orķestra un popgrupas „Mio” Mūzikas dienu koncerts „Lai skan!”. Koncertēja pūtēju orķestra jaunākā un vecākā grupa. Jaunākā grupa būs tā, kura 2010.gada Dziesmu svētkos pārstāvēs mūsu pili. Ar šo koncertu audzēkņi apliecināja, ka viņiem izvirzīto uzdevumu veiks, godam varēs pārstāvēt Skolēnu pili. Vecākā pūtēju orķestra grupa apliecināja to, ka tā ir pašlaik labākā starp Latvijas pūtēju orķestrim. Programmā pārsvarā bija romantiskā mūzika. Popgrupa „Mio” atskaņoja Elgas Poles – Polītes komponēto mūziku.

26.aprīlī Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā bija kora „Accolada” Mūzikas dienu Lieldienu koncerts. Tajā skanēja krievu garīgā mūzika.

29.aprīlī Rīgas Kongresu nama jaunā zālē notika bērnu kora „Rīga” Mūzikas dienu koncerts „Es priecājos, ka dziedu”. Koncertā piedalījās vairāk kā 100 bērni un visas kora vecuma grupas. Dziedātas tika Dziesmu svētku, konkursu repertuāru dziesmas, oriģinālmūzikas bērnu dziesmas.

30.aprīlī uz diviem pēdējiem Mūzikas dienu koncertiem aicināja folkloras kopa „Kokle” -koncerts „Tautas mūzika” un meiteņu kamerkoris „Tonika” – koncerts „Nē, dvēsele man neizputēs”. Koncerti notika skolās- skolēnu un skolotāju auditorijai. „Kokles” repertuārā bija gan solomūzika, gan kapelu mūzika, bet „Tonikas” – vieglā mūzika, pārsvarā oriģinālmūzika.

Mūzikas dienām veltīto Skolēnu pils fotostudijas audzēkņu izstādi var aplūkot pils 1.stāva gaitenī.

Valdis Egle, Skolēnu pils muzikālo programmu kolektīvu vadītājs
Iveta Freimane, Skolēnu pils metodiķe, ww.rsp.lv