Noslēdzies Starptautiskais mākslas konkurss „ Lidice 2011”

2011.gada 25.novembrī Arhitektu namā Rīgā  notika Starptautiskā bērnu radošās mākslas konkursa „ Lidice 2011” apbalvojumu pasniegšana, ko organizēja Čehijas vēstniecība Rīgā.

Rīgas Skolēnu pils zīmēšanas – gleznošanas pulciņa (skolotāja Inese Gūtmane) audzēkņi Ņikita Dubovs, Deniss Jonins, Laura Muciņa un Kārlis Zande saņēma Atzinības rakstus.

Starptautiskajā  bērnu radošās mākslas  konkursā „ Lidice 2011” piedalījās 66 valstis, pavisam konkursā iesūtīti 25 450 darbi.Visvairāk balvu saņēma Bulgārijas, Latvijas, Krievijas, Turcijas, Ukrainas jaunie mākslinieki.

Tamāra Kalvāne, direktora vietniece