Noslēdzies konkurss-izstāde “Mana nākotnes pils”

Paldies visiem dalībniekiem, kuri iesnieguši savus mākslas darbus un idejas Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” rīkotajā konkursā-izstādē “Mana nākotnes pils”!

Īpašu paldies saņem autori, kuru darbiņi apskatāmi Pils foajē: VLADIMIRS DAŅILOVSKIS, AGIJA GRAUZDULE, GITA RENCE, LUĪZE RUBENE, BEĀTE LŪSE, AMĒLIJA ROMĀNE, REINIS ZNOTIŅŠ, SANTA LUĪZE VANAGA, JUTA JONIKĀNE, AMANDA ZANDBERGA, JANA BEĀTE BIBIKA. Paldies par radošajām idejām un izdomu!