Mūsu jauno mākslinieku panākumi

2013.gada 7.martā Rīgas Latviešu biedrības namā notika 41.starptautiskās bērnu mākslas konkursa – izstādes Latvijas kārtas laureātu apbalvošana. Sveicam mūsu audzēkņus – laureātus: Rolandu Paegli (skolotāja Viva Dzene), Janu Šēnbergu (skolotāja Aija Gagaine), Māru Ķezi, Poļinu Pavro un Elīnu Drāznieci (skolotāja Lelde Laura), Beatrisi Gutpelcu, Paulu Laipnieci (skolotāja Māra Mickeviča), Artūru Tkačenko, Dailu Meikšāni, Annu Lēconi (skolotāja Dagnija Ramane).

Noslēgusies  Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa „ Kur saulīte rotājās” 2.kārta. Izstāde līdz 14.martam apskatāma BJC „Daugmale” telpās.

Priecājamies kopā ar 1.vietas ieguvējiem Artjomu Soboļevu (skolotājs Egīls Stepiņš),  un Elzu Jurjuri (skolotāja Dagnija Ramane), 2.vietas ieguvēju Lieni Gundari (skolotāja Inese Gūtmane) un 3.vietas ieguvējiem Luizi Eglīti (skolotāja Aija Gagaine), Poļinu Pavro  (skoltāja Lelde Laura) ,Rihardu Lāci (skolotājs Arvīds Matusevičs).

Tamāra Kalvāne, direktora vietniece