Mārtiņdiena Stokholmā

2010. gada 13. novembrī RSP folkloras kopas Kokle vadītāja Dina un divas folkloras kopas dalībnieces – Elizabete un Katrīne – devās pāri jūrai uz Zviedriju, lai kopā ar turienes latviešiem svinētu Mārtiņdienu. Zviedrijā šis ikgadējais pasākums ir tradīcija un daudzi tur dzīvojošie latvieši to uzskata par gada labāko kopā nākšanas reizi, jo to rīkotāji vienmēr ir padomājuši gan par Mārtiņdienas tradīcijām, gan svētku maltīti, kā arī dažādām latviešiem raksturīgām radošām darbnīcām. Šogad Mārtiņdienas svinētāji varēja taisīt puzurus, pīt prievītes, taisīt un cept pīrāgus un veikt dažus nelielus kokapstrādes darbiņus. Svētkos ikgadējs ir arī lāpu gājiens, kurā dalībnieki sapošas jau iepriekš sagatavotās ķekatu maskās un dziedādami, dancodami apstaigā svētku mītnes apkārtni. Šogad gājiena noslēgumā tika iekurts arī ugunskurs. Pēc gājiena svinētājus sagaidīja īsts latviešu ēdiens – skābi kāposti, putna gaļa un kartupeļi. Pasākuma noslēguma daļā bija grūti noticēt, ka neesam Latvijā! Svētku dalībnieki ar lielu entuziasmu dejoja latviešu dančus, dziedāja savas tautas dziesmas un svinēšana ieilga līdz vēlai naktij!

Dina Liepa, Rīgas Skolēnu pils folkloras kopas „Kokle” vadītāja

www.rsp.lv