Mākslas konkurss „Es dzīvoju pie jūras”

Noslēdzies12. starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Es dzīvoju pie jūras”, kas ir lielākais bērnu un jauniešu mākslas projekts Jūrmalas pilsētā. Konkursam tika iesniegti vairāk nekā 2300 darbi no Latvijas, Lietuvas, Polijas un Ķīnas (Honhonga).  Konkursa tēma bija „Jūras melodijas”. Konkursā pešķirtas 13 pirmās, 28 otrās, 37 trešās vietas un 77 atzinības (labākos darbiņus var skatīt  www.jurmala.makslaskola.lv).Uzvarētāju apbalvošana notiks 2013.gada 8.februārī plkst. 13.00 Līvu Akvaparkā, kur darbi tiks izlikti apskatei. Izstāde būs arī Jūrmalas mākslas skolā, pēc tam tiks veidota ceļojoša izstāde.

Rīgas Skolēnu pils jaunie mākslinieki piedalījušies konkursā ar labiem panākumiem. 2.v. ieguvusi Zane Mathere,  3.v. – Elza Rudzīte, Mārtiņš Niedre, Ņikita Androničevs. Atzinības izpelnījušies – Eliza Meldere, Elza Jenzena, Monta Gintere, Agnete Štikova. Bērnus konkursam sagatavojušas skolotājas  Inta Stupāne, Aija Gagaine, Inese Gūtmane, Lelde Laura.

Tamāra Kalvāne, direktora vietniece

www.rsp.lv