Mākslas konkurss „Lidice 2011”

2011.gada 4.martā Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē notika 39.starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice 2011” Latvijas kārtas izglītības iestāžu laureātu apbalvošana. Šogad konkursa tēma ir „Te es dzīvoju, tāds es esmu”. Pavisam konkursā iesūtīti ap tūkstoš darbiem, no tiem 152 kļuvuši par laureātiem, viņu darbi tiks nosūtīti uz Lidici uz starptautisko konkursu.No Rīgas Skolēnu pils audzēkņiem par laureātiem kļuvuši Vanesa Lācīte, Mija Dziļuma

(skolotāja Māra Mickeviča), Madara Raudzepa, Mora Brauna, Hanna Sieka (skolotāja Lelde Laura), Ņikita Dubovs, Luīze Eglīte,Žaklīna Kupča (skolotāja Inese Gūtmane).

Tamāra Kalvāne, direktora vietniece

www.rsp.lv