Mākslas festivāls Vācijā

Vizuāli plastiskās mākslas – tekstildizaina pulciņa audzēkņi, vācu valodas pulciņa audzēkņi, kā arī skolotāji  Maruta Kvēpa, Elga Šmite, Aijas Gagaines vadībā piedalījās mākslas festivālā, kura devīze bija “Eiropas kultūras mākslas palete”.

Mūs ielūdza Vācijas Kīlungsbornas pilsētas radošā mākslas skola (Kreativitatsschule e.V.). Festivālā kopā ar mums piedalījās audzēkņi no Vācijas un Slovākijas. Programma bija ļoti plaša, jo audzēkņiem bija jānodarbojas dažādās mākslas darbnīcās. Plaši tika iesaistīta dažādu mākslas skolu apmeklējumi Rostokā, Lībekā, Hamburgā.

Interesanta tikšanās un darbošanās notika Rostokas Brīvā laika centrā. Mūs uzņēma centra direktors, kas ļoti plaši un interesanti pastāstīja par centru un tā veicamajiem uzdevumiem.

Ar braucienu visi bijām ļoti apmierināti, jo šāda sadarbība veicina jaunu metožu ieviešanu un pielietošanu mācību procesā.

 

Aija Gagaine, tekstildizaina pulciņa skolotāja