Kursi interešu izglītības pedagogiem sporta jomā

2010.gada 13.janvarī BJC „Rīgas Skolēnu pils”  telpās notika Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra organizētie profesionālās pilnveides kursi „Komandas veidošanas un attīstības nozīme labāku rezultātu sasniegšanā komandas sporta veidos”. Programma saskaņota ar IZM 30.11.2009., Nr.350Kursos piedalījās interešu izglītības pedagogi sporta jomā, kopskaitā 28 no BJC „Daugmale”, MJC Praktiskās estētikas skolas, BJC „Laimītes”, Rīgas 24.pamatskolas sporta kluba „Antey”, BJC „Mīlgrāvis”, Rīgas Šaha skolas un BJC „Rīgas Skolēnu pils”.

Kursanti tika iepazīstināti ar komandas attīstības teoriju un notiekošiem procesiem komandā. Teorētiski un praktiski apguva dažādus komandas veidošanas metodiskos paņēmienus un spēles atbilstoši audzēkņu vecumam un komandas attīstības stadijai. Kursos bija lieliska iespēja iepazīt vienam otru, jo lielāko daļu aktivitāšu izmēģināja paši.

2010.gadā interešu izglītības pedagogiem sporta jomā paredzēti kursi „Masāža sportistu veselības un sportisko rezultātu uzlabošanai” (marts/aprīlis) un „Veiksmīgas saskarsmes un komunikācijas veidošana ar pusaudžiem interešu izglītībā” (septembris/oktobris).

Lai veiksmīgi izdodas Jums pielietot ar bērniem un jauniešiem kursos iegūtās zināšanas un prasmes!

Inga Liepiņa

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra

metodiķe sporta jomā

26525949 I.Liepina@riga.lv

www.rimc.lv, www.rsp.lv

1 by Rīgas Skolēnu Pils.

3 by Rīgas Skolēnu Pils.

4 by Rīgas Skolēnu Pils.

7 by Rīgas Skolēnu Pils.

5 by Rīgas Skolēnu Pils.