Kā rīkoties, ja vecāki vēlas lauzt līgumu?

Ja ir samaksāts vecāku līdzdalības maksājums avansā:

Vecākiem jāraksta iesniegums adresēts BJC „Rīgas Skolēnu pils” direktoram J.Bogdānovam ar lūgumu lauzt līgumu un atmaksāt pārmaksāto daļu, norādot:

 • līguma laušanas datums,
 • līguma laušanas iemesls,
 • pārmaksātā summa,
 • audzēkņa vārds, uzvārds, personas kods,
 • pulciņš, skolotājs
 • maksātāja vārds, uzvārds, personas kods
 • maksātāja konta numurs.
 • Ja ir – jāpievieno maksājuma uzdevuma kopija vai izdruka no internetbankas.

Ja nav samaksāts vecāku līdzdalības maksājums:

 • Jāveic apmaksa par katru pilnu mēnesi līdz līguma laušanai (piemēram, ja mēnesī jāmaksā Ls 5,00 un apmeklētas nodarbības tikai septembrī, bet kvīts ir par pusgadu Ls 20,00, apmaksa jāveic tikai par septembri Ls 5,00)
 • Vecākiem jāraksta iesniegums adresēts direktoram ar lūgumu lauzt līgumu, norādot:
 • līguma laušanas datums,
 • iemesls,
 • audzēkņa vārds, uzvārds, personas kods,
 • pulciņš, skolotājs,
 • Ja ir – jāpievieno maksājuma uzdevuma kopija vai izdruka no internetbankas.