Iznākusi pedagogu publikācija

Jaunajā raktu krājumā „Kas jauns interešu izglītībā” iznācis Rīgas Skolēnu pils sociālā un brīvā laika pedagoģes Astras Dannenfeltes raksts „Bērnu un jauniešu motivācija dalībai Rīgas Skolēnu pils pulciņos un kolektīvos”. Centrālās atziņas iegūtas uz 2011. gada veiktā pētījuma bāzes par audzēkņu apmeklējuma pamatojumu, atsaucību organizētajām aktivitātēm un par viņu aktuālajām interesēm. Rakstā uzmanība vērsta arī uz pegadoga ietekmi, viņa izšķirošo lomu bērnu un jauniešu aktīvai līdzdalībai pulciņos un kolektīvos, tur radītai gaisotnei. Rakstā piedāvātas idejas kā interešu izglītības iestāde var saglabāt savu aktualitāti.

Rakstu krājums:

Astra Aukšmuksta u.c. Kas jauns interešu izglītībā. Rokasgrāmata skolotājiem un vecākiem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.

Astra Dannenfelte, Skolēnu pils sociālā un brīvā laika pedagogs