Informatīvais paziņojums par iepirkumu

Publicēšanas datums – 2015. gada 28.maijā
Identifikācijas numurs – BJCRSP2015/01                                               

Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils” veic iepirkumu:

„Degviela Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” autotransportam 2015.gadam”.

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 8.jūnija plkst.17.00 Krišjāņa Barona ielā 99, Rīgā, LV-1012, darba dienās no 10.00 līdz 17.00, administrācijā 1.stāvā personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam noradītājā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

BJC „Rīgas Skolēnu pils”, Krišjāņa Barona ielā 99, administrācija.

 

Visi jautājumi par piedāvājuma iesniegšanas kārtību, iepirkuma priekšmetu adresējami BJC „Rīgas Skolēnu pils” direktora vietniekam administratīvi saimnieciskajā darbā Jāzepam Pastoram, tālr.27006027 vai iepirkumu komisijas priekšsēdētājai Ivetai Freimanei, tālr.27006021; e-pasts: skolenupils@gmail.com, bjcrsp@riga.lv

 

Pielikumā: