II Rīgas pilsētas bērnu un jauniešu Deju svētki

Trešdien, 18.maijā Ķīpsalā Izstāžu hallē „BT-1” notika II Rīgas pilsētas bērnu un jauniešu Deju svētki, kas pulcēja 4000 dejotājus. Skatītāji, kuri bija pārpildījuši visas tribīnes, 2 stundu garumā varēja vērot skaistu koncertu. Tajā piedalījās arī 74 mūsu Skolēnu pils TDA „Uguntiņas” dalībnieki. Liels paldies jāsaka gan pašiem dejotājiem, gan mūsu mazo dejotāju vecākiem, un, protams, skolotājiem un kolektīva mākslinieciskajai vadītājai Gitai Ūdrei.

Svētkus organizēja Rīgas pilsētas Interešu Izglītības metodiskais centrs. Paldies jums!

Iveta Freimane,
Rīgas Skolēnu pils direktora vietniece