Paziņojums par iepirkumu un instrukcija.

IEPIRKUMS
“Transporta pakalpojumi Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” kolektīvu braucieniem uz ārzemēm un vietējiem pasākumiem Latvijā”, identifikācijas Nr. BJCRSP2017/01.

Publicēts: 28.03.2017.


Paredzamā kopējā līgumcena – līdz 13000.00 EUR bez PVN.
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 daļās.
Iepirkuma norises kārtība: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.
Piedāvājumu izvēles kritērijs: Nolikuma prasībām un Tehniskai specifikācijai atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu.

Piedāvājums jāiesniedz Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” Administrācijā, Krišjāņa Barona ielā 99, Rīgā līdz 2017.gada 13.aprīlim plkst.17.00.
Iepirkuma kontaktpersona: Iveta Freimane, epasts: ifreimane4@edu.riga.lv, skolenupils@gmail.com

 

Nolikums-BJCRSP2017-01 (pdf, 203 KB)

Nolikuma-BJCRSP2017-01 pielikumi Nr.1-5 (doc, 105 KB)