Hamburgas studenti praksē Skolēnu pilī

Jau ceturto gadu Rīgas Skolēnu pilī četrus mēnešus (no 1.februāra līdz 31.maijam) praksē ir studenti no Vācijas pilsētas Hamburgas. Šogad Latvijā praktizējās 5 studenti. Divi no viņiem šo praksi izgāja Skolēnu pilī:

Franko Botta – aktīvi darbojās vācu valodas pulciņā, mācīja bērniem valodu ar spēļu un rotaļu palīdzību, iepazīstināja ar Vāciju, īpaši ar Hamburgu; multiplikācijas studijā Franko izveidoja viktorīnu Internetā par Hamburgu un Rīgu;

Manuela Flecka – darbojās Lietišķās un tēlotājas mākslas programmas pulciņos un Pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanas centrā „Mazais Prātnieks”.

Pārējie studenti: Sintija Addo, Aleksandra Svarka izgāja savu praksi Valdorfa bērnu dārzā, bet Vera Zandere pie mūsu kolēģiem BJC „Laimīte”.

Vācu studenti par prioritāti uzskatīja latviešu sarunvalodas pamatu apguvi. Vispirms viņi katru dienu apmeklēja intensīvos latviešu valodas kursus pie Skolēnu pils vācu valodas pulciņa skolotājas Ligitas Kanderes, tad, lai labāk saprastos ar bērniem un jauniešiem savas prakses laikā, latviešu valodu apguva patstāvīgi.

Šajos 4 mēnešos vācu praktikanti ir iepazinuši gan patstāvīgi, gan kopā ar Skolēnu pils kolēģiem Rīgu, pārējo Latviju – Ventspili, Kuldīgu, Jūrmalu, Cēsis, un arī Stokholmu (Zviedrija), Tērbatu (Igaunija).

Pateicoties vācu studentiem, Skolēnu pils ir nodibinājusi ciešākus sakarus ar Vācijas vēstniecību Latvijā, kuras pārstāvis viesojās pilī 11.maijā.

14.maijā un 15.maijā Skolēnu pilī ieradās vācu studentu prakses vadītāja no Hamburgas. Viņa bija ļoti apmierināta un gandarīta par studentu paveikto prakses laikā. Arī nākamgad Rīgas Skolēnu pils un Hamburgas Sociālpedagoģiskā augstskola turpinās sadarbību.

Iveta Freimane, Skolēnu pils metodiķe
Ligita Kandere, Skolēnu pils vācu valodas pulciņa skolotāja


IMG_8913IMG_8912IMG_7894IMG_7857IMG_7805IMG_7813IMG_7840IMG_7844IMG_7856