Halloween ballīte

Mēs, Skolēnu pils jaunākā vecuma angļu valodas grupas savā Angļu valodas klubiņā 31. oktobrī nosvinējām jautru Halloween ballīti. Bijām ieradušies ļoti kuplā skaitā un maskās. Kopā atvadījāmies no vasaras un sveicām ziemu.
Audzēkņi bija sagatavojuši priekšnesumus: mēs uzzinājām, kāpēc radusies tāda tradīcija – izdobtā ķirbī likt gaismiņu. Spēlējām dazādas tradicionālās spēles, taču visjautrākais bija skaļais skrējiens pa Skolēnu Pili. Labi gan, ka bijām šajā svētdienas dienā vieni paši pilī!Lilita Rubīne, angļu valodas pulciņa skolotāja