Halloween ballīte Skolēnu pils angļu valodas klubā

31. oktobrī, pirmajā dienā pēc  skolēnu brīvdienām, RSP angļu valodas klubā tika svinēta gadskārtējā un bērnu ilgi gaidītā Halloween ballīte. Bērni šim pasākumam bija rūpīgi gatavojušies. Paši jaunākie, sešgadnieki, bija iemācījušies garu dzejoli, kuru attēloja ar kustībām. Pārējie bērni skolēnu brīvlaikā bija sazīmējuši dažādus mošķus klases dekorācijām. Uz ballīti bērni ieradās  krāšņās Halloween maskās, lai labāk varētu iejusties „trikortrīteru” (saldumu pieprasītāju) lomās. Kurš bija veiklāks,tas jautrā sacensībā ieguva vairāk kārumu. Neizpalika arī tradicionālās Halloween rotaļas: „apples on strings” (bez roku palīdzības jāiekožas aukliņā iekārtā ābolā) un „apple bobbing” („jāienirst” ar galvu bļodā ar ūdeni un jāizvelk no turienes ābols). Izmantojot pašdarinātos grabekļus devāmies skaļā un jautrā skrējienā apkārt Skolēnu pilij. Noslēgumā labākās maskas īpašniekam bija tas gods ar nūju pārcirst lielu konfekšu tūtu – un atkal lielākie ieguvēji bija veiklākie!

Happy Halloween!

Lilita Rubīna, angļu valodas kluba skolotāja