FOTOPULCIŅA AUDZĒKŅU FOTODIZAINA DARBU IZSTĀDE “GRĀMATPLAUKTS”

Jaunajā izstādē “Grāmatplaukts” fotopulciņa audzēkņi piedāvā skatītājam iespēju palūkoties uz viņu uzņemtajām fotogrāfijām kā grafiskā dizaina sastāvdaļām. Fotogrāfiju izstādei izvēlēta netradicionāla forma – visi attēli skatāmi telpiski, montēti uz reālu grāmatu mulāžām, tādējādi ne vien pieļaujot izstādes objektu aizskaršanu ar rokām, bet tieši rosinot skatītāju paņemt ieinteresējušo grāmatu rokās un aplūkto to visām pusēm.

Grāmatplaukā aplūkojamas 24 fotopulciņa audzēkņu lasītas un iemīļotas grāmatas, kuru vāka dizainam katrs audzēknis izmantojis paša uzņemtu fotogrāfiju un radījis tai saderīgu grafiskā dizaina “ietvaru”. Šī izstāde ir kā ierosme skatītājam padomāt par saviem grāmatu lasīšanas paradumiem un, iespējams, dažiem jauniešiem pat pamudinājums no jauna atklāt sen aizmirsto daiļliteratūras lasīšanas prieku. Ielūkojieties vērīgi fotopulciņa audzēkņu versijās par konkrētās grāmatas uzburto tēlu un meklējiet attiecīgo grāmatu bibliotēkā vai grāmatu veikalā!

Izstādē aplūkojamo grāmatu vāku ekpozīcijā izmantotas grāmatu mulāžas, kuras NAV identas nosaukumam, tādēl nav domātas lasīšanai.

Izstādes kurators fotopulciņa pedagogs / fotogrāfs

Andris Kozlovskis