Floristikas pulciņš Starptautiskajā festivālā – konkursā “Ziedu fantāzijas”

Š.g. 14. – 16.augustā Rīgas svētku ietvaros Bērnu un jauniešu centra ”Rīgas Skolēnu pils” floristikas pulciņš piedalījās Starptautiskajā festivālā-konkursā “Ziedu fantāzijas”, kurš norisinājās Kultūras pils “Ziemeļblāzma” parkā. Dalībnieki veidoja darbus par tēmu “Ostas sveiciens Augustam Dombrovskim 170 gadu jubilejā”.

 

Pirms festivāla norises dalībnieki cītīgi gatavojās konkursam. Bērni meklēja informāciju par A.Dombrovski, vāca materiālus, gatavoja vizītkartes un veidoja sagataves, kuras bija nepieciešamas darbu veidošanai brīvā dabā. Parkā bija iespēja apskatīt citus darbus, kā arī modeļu ziedu tērpu defilē. Paralēli konkursam norisinājās pulciņa audzēkņu darbu izstāde.

 

Rīgas svētku un festivāla ietvaros 15. un 16. augustā norisinājās floristikas meistarklase, kuru vadīja mūsu pulciņa pedagogs Sarmīte Hippe, un pasākumā piedalījās pulciņa audzēkņi un parka “Ziemeļblāzma” apmeklētāji.

 

Rīgas Skolēnu pils floristikas pulciņa audzēkņi: Leons Jūlijs Strupītis un Alma Anspaka, kļuva par konkursa laureātiem: L.J.Strupītis (1.vieta), A.Anspaka (2.vieta), kā arī meistara titulus, diplomus un balvas. Pulciņa audzēkņi festivāla norises laikā ieguva jaunu pieredzi darbu veidošanā brīvā dabā un uzzināja daudz jauna saistībā ar Augustu Dombrovski. Šī pieredze palīdzēs viņiem turpmāko darbu veidošanā.

 

Uz tikšanos nākamajā ziedu festivālā!

 

Informāciju sagatavoja:

Sarmīte Hippe,

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”

Floristika spulciņa interešu izglītības skolotāja