FLORISTIKAS PULCIŅŠ PIEDALĀS IZSTĀDĒS

Sekmīgi noslēdzies Ziemassvētku posma tradicionālo izstāžu maratoni BJC Rīgas Skolēnu pils floristikas pulciņa un dāvanu darbnīcas „Ideja” audzēkņiem.
Zvaigznes dienā – 6. janvārī sirsnīgs izstādes „Katram savu eņģeli” noslēguma pasākums notika Latvijas Leļlu teātrī. Arī mūsu audzēkņu rokām gatavoti eņģeļi bija dažādās tehnikās un materiālos gatavoto eņģeļu vidū, kuri no visām Latvijas malām bija „salidojuši” kopīgā, skaistā izstādē, un priecēja bērnus, kuri apmeklāja svētku eglītes un izrādes gadu mijā.  Ed. Smiļģa Teātra muzejā floristikas pulciņu izstādē „Egles rota” piedalās bērni no visas Latvijas. Šajā izstādē piedalījās arī 20 mūsu audzēkņi un ieguva četras godalgotas vietas, atzinības un piemiņas veltes. Izstāde noslēdzās 8. janvārī.
13. janvārī ar svinīgu apbalvošanas pasākumu noslēdzās 8. Starptautiskais Elektronisko Ziemassvētku dekoru konkurss, kuru organizē BJC „Rīgas Skolēnu pils”. Izstādē kopīgā projektā ar elektronikas pulciņu (pedagogs J. Ozols – Ozoliņš) piedalījās arī vairāki floristikas pulciņa audzēkņi un saņēma diplomus un balvas. Iepriecināja interesanti darbi, kuri bija atceļojuši gan no dažādām Latvijas vietām, gan arī no tālienes – Maskavas, Minskas un Viļņas
Gūtā darba pieredze un iespaidi no izstādēs redzētā bagātināja ikvienu, un deva jaunas ierosmes turpmākam darbam.

BJC „Rīgas Skolēnu pils”
FLORISTIKAS PULCIŅA un DĀVANU DARBNĪCAS „IDEJA”
pedagogs SARMĪTE HIPPE