Floristikas pulciņš brauc ekskursijās

BJC Rīgas Skolēnu pils floristikas pulciņa un dāvanu darbnīcas „Ideja” audzēkņi brauc ekskursijās, lai iepazītu augu daudzveidību dabā, lai mācītos to nosaukumus, sistemātiku, pielietošanas iespējas, iepazītos ar to ziedēšanas laikiem dabā.

Šajā pavasarī un vasaras sākumā esam pabijuši vairākos braucienos un iepazinuši pavasarī ziedošās puķes – tulpes, atraitnītes, mārpuķītes, neaizmirstulītes, agri ziedošos krūmus un kokus – rododendrus, spirejas, magnolijas, ceriņus u.c.Esam pabijuši un iepazinuši skaistās puķu dobes un izsmaržojuši rododendrus Bulduru dārzkopības vidusskolā, Nacionālajā Botāniskajā dārzā Salaspilī, kā arī Rīgā.

Jūnija sākumā, kad beigušās mācības skolā, devāmies uz floristikas materiālu bāzēm, lai iepazītos ar dizaina materiālu piedāvājumu, to nosaukumiem un tehniskajiem palīgmateriāliem – stieplēm, vāzēm, sizalu, papīru, dāvanu saiņošanas un dekorēšanas dizaina materiāliem – mākslīgajiem ziediem, pērlītām, lentītēm.

Pa ceļam no bāzes iegriezāmies Rīgas Kongresu namā, kur iepazināmies ar noslēguma izstādi Mākslas festivālu „Toņi un pustoņi”.

Tā raibā virknē krājam iespaidus un krāsainas atmiņas, mācāmies un atpūšamies. Gūtie iespaidi no eksursijās redzētā bagātināja ikvienu, un dos jaunas ierosmes turpmākam darbam.

Uz redzēšanos nākošajos floristu vasaras pasākumos!

BJC „Rīgas Skolēnu pils”

FLORISTIKAS PULCIŅA un DĀVANU DARBNĪCAS „IDEJA”

pedagogs SARMĪTE HIPPE