E-Twinning konference Budapeštā

No 31.marta līdz 2.aprīlim Budapeštā (Ungārija) notika eTwinning gadskārtējā konference. 2011.gada konferencē piedalījās vairāk kā 500 skolotāju un 120 skolnieku no 31 valsts.

Latviju šogad konferencē pārstāvēja 6 skolas un starp tām – BJC “Rīgas Skolēnu pils” un multiplikācijas un kultūras vēstures skolotāja Tatjana Gvozdeva. Rīgas Skolēnu pils tika izvirzīta dalībai konferencē pateicoties diviem Eiropas Kvalitātes Sertifikātiem, kas saņemti par projektiem “The 3 R’s Project” un “Let’s share the magic of European shores”. Abus projektus realizēja multiplikācijas un kultūras vēstures pulciņi skolotājas Tatjanas Gvozdevas vadībā. Konferences laikā notika atklāšanas pasākumi, radošās darbnīcas, tikšanās un pieredzes apmaiņa  projektu stendos.Tatjana: „Mana svarīgākā pieredze: ļoti nozīmīgas bija izvēlētās darbnīcas: video veidošanas, stāstnieku un wiki darbnīcas. Tās ir jomas, kurās plānoju strādāt nākamā mācību gadā. Pateicoties darbnīcām esmu guvusi pieredzi, weblapu un forumu adreses un epasta kontaktus ar attiecīgo jomu speciālistiem.

Jauni projektu partneri: ar skolotājiem no Vācijas, Slovākijas, Grieķijas pārrunājām savu projektu idejas – iespējams, tas būs sākums jauniem projektiem!  Par Latvijas folkloru ieinteresējās Horvātijas aģentūras vadītāja.  Bija negaidītas tikšanās – satiku cilvēkus ar kuriem komunicējām etwinning vidē, bet nekad nebijām tikušies.

Īpaši interesanti bija vērot dažādu valstu skolnieku un skolotāju kopdarbu – projektu prezentācijas uz galvenās skatuves .

eTwinning gadskārtējā konference Budapeštā ir nozīmīgs un nepieciešams gadskārtējs pasākums.

Šādas tikšanās ir kā lieliska balva par mācību gada laikā ieguldīto darbu, kas, lai gan notiek mācību darba ietvaros, tomēr prasa papildus laiku, iedziļināšanos un plašāku skatu uz standarta mācību vielu un skolnieku motivāciju.

Budapeštas konference – tā bija  iespēja gūt radošu impulsu, dalīties pieredzē un satikt līdzīgi domājošus – radošus un jaunām tehnoloģijām un komunikācijām atvērtus skolotājus, gūt jaunas idejas un, kas arī ir ļoti nozīmīgi –  apzināt sava darba vērtību Eiropas kontekstā”.

eTwinning ir Eiropas Komisijas Lifelong Learning programmas apakšprogramma, kas tika izveidota 2004.gadā ar mērķi organizēt sadarbību starp Eiropas skolām, kopīgi realizējot projektus mācību procesa ietvaros ar IKT (informācijas un komunikāciju tehnoloģijas) palīdzību.
Sadarbība etwinning projektos attīsta savstarpējās komunikācijas iespējas, motivē skolniekus apgūt svešvalodas, skolotājiem veicina profesionālo attīstību.
Tā arī ir iespēja saņemt atzinību par darba kvalitāti.

Konferences oficiālā weblapa: http://www.confcamp2011.etwinning.net/index.html
Darbnīcu prezentācijas internet: http://www.confcamp2011.etwinning.net/blog.html

Raksta autore:

Skolēnu pils multiplikācijas un kultūras vēstures skolotāja Tatjana Gvozdeva