Dziesmu un deju svētkos piedalījās 9 Skolēnu pils kolektīvi

X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos piedalījās 9 Skolēnu pils kolektīvi un 4 mūsu viesu kolektīvi.

Šajos skaistajos svētkos Skolēnu pili godam pārstāvēja koklētāju ansamblis „Austriņa”, folkloras kopa „Kokle”, pūtēju orķestris, TDA „Uguntiņa”, teātris „Zīļuks”, meiteņu kamerkoris „Tonika”, meiteņu koris „Rīga”, koris „Accolada”, jauniešu koris „Rīga” un viesi no Krievijas galvaspilsētas Maskavas, Vācijas, Nīderlandes un Luksemburgas.Skolēnu pils bija viens no dziesmu un deju svētku piemiņas pasākuma Dziesmu svētku parkā organizatoriem, TDA „Uguntiņa” dejoja Mežaparka Lielajā estrādē, kur arī mūsu koristi dziedāja un priecēja klausītājus, pūtēju orķestris pieskandināja Ķīpsalas izstāžu halli ar lustīgu programmu, bet Vērmanes dārzā teātris „Zīļuks” 2 dienu garumā gādāja par apmeklētāju pārsteigšanu, izklaidēšanu, dzīvesprieka sniegšanu.

P.S. Gājienā Latvijas karogu, Rīgas karogus, ģērboni nesa mūsu TDA „Uguntiņa” dejotāji!

Paldies visiem mūsu skolotājiem, audzēkņiem, viņu vecākiem par fantastisko darbu, izturību un prieka un laimes sajūtas sniegšanu Dziesmu un deju svētku laikā!

Iveta Freimane, direktora vietniece
www.rsp.lv

mid_45999 by you.

IMG_0262 by you.

IMG_0254 by you.

IMG_0085 by you.

IMG_0269 by you.