Deju skate

Šonedēļ 4 dienas no 12.-15.aprīlim Rīgas Skolēnu pilī kā bišu stropā kopā sanākuši Rīgas pilsētas tautas deju kolektīvi, lai piedalītos deju skatēs. Tie ir Rīgas vispārējās, interešu izglītības un pirmsskolas izglītības iestāžu kolektīvi, tai skaitā cittautu deju kolektīvi.Pirmdien, 12.aprīlī žūrija vērtēja Latgales priekšpilsētas tautas deju kolektīvus, 13.aprīlī – Vidzemes priekšpilsētas, 14. un 15.aprīlī- Zemgales priekšpilsētas, Centra, Kurzemes un Ziemeļu rajona tautas deju kolektīvus.

Žūrija izvērtēja kolektīvus pēc 5 kritērijiem, par katru no tiem varēja iegūt 1-10 punktus: 1)mākslinieciskais izpildījums, satura un rakstura atklāsme; 2)dejas tehnika un horeogrāfiskā teksta precizitāte; 3)izpildījuma muzikalitāte; 4)tautas tērpu valkāšanas kultūra un pareizība; 5)skatuves kultūra un kolektīva kopiespaids. Pēc iegūtā punktu skaita kolektīvam tiek piešķirta 1., 2., un 3.pakāpe.

Šodien, 14.aprīlī ar divām dejām – „Varavīksne” un „Pūpolītis” skatē piedalījās arī mūsu- Skolēnu pils Tautas deju ansambļa „Uguntiņa” mazie un lielie dejotāji. Mūsu „Uguntiņa” saņēma 1.pakāpes Diplomu. Apsveicam!

Iveta Freimane, Skolēnu direktora vietniece, www.rsp.lv

2010.05.14 Skate-1a by Rīgas Skolēnu Pils.

2010.05.14 Skate-1c by Rīgas Skolēnu Pils.

2010.05.14 Skate-1b by Rīgas Skolēnu Pils.

2010.05.14 Skate-1d by Rīgas Skolēnu Pils.

2010.05.14 Skate-1e by Rīgas Skolēnu Pils.

2010.05.14 Skate-2a by Rīgas Skolēnu Pils.

2010.05.14 Skate-2b by Rīgas Skolēnu Pils.

2010.05.14 Skate-2c by Rīgas Skolēnu Pils.

2010.05.14 Skate-2d by Rīgas Skolēnu Pils.