Dāņu delegācija Skolēnu pilī

21.septembrī Rīgas Skolēnu pilī viesojās  grupa darbinieku, kas strādā ar jauniešiem – likumpārkāpējiem,  no Odsherred komūnas Dānijā. Šos viesus pie mums atveda Dānijas Kultūras institūta pārstāvji, kas jau vairākkārt viesojušies pilī ar dažādu valstu pedagogiem un jaunatnes darbiniekiem. Viņi vēlējās gūt ieskatu par to, kādas ir mūsu bērnu un jauniešu iespējas pavadīt brīvo laiku. Redzētais sajūsmināja nopietnos vīrus, viņi daudz fotografēja un izteica novēlējumu –  krīze nedrīkst atņemt bērniem un jauniešiem šo lielisko iespēju – interešu izglītību.

Tamāra Kalvāne, direktora vietniece