Černobiļas atomelektrostacijas avārijas upuru atceres pasākums

26.aprīlī Rīgas Skolēnu pils kultūras vēstures un multiplikācijas pulciņu bērni piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas upuru atceres pasākumā, kas notika Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā.

26. aprīlī apritēja 25 gadi kopš avārijas Černobiļas AES Ukrainā – cilvēces vēsturē lielākās tehnogēnās katastrofas.Pasākumā piedalījās un uzrunas teica Latvijas valsts prezidents V.Zatlers, Ukrainas, Baltkrievijas un Krievijas vēstniecību pārstāvji.

Skolēnu pils bērni pasākumam bija sagatavojuši pašu gatavotas papīra dzērvītes un kā dzīvības simbolu dāvināja tās valsts prezidentam un ČernobiĻas AES avārijas seku likvidatoriem. Valsts prezidentam dāvātai dzērvītei bija papildus vēstījums – neatbalstīt un nebūvēt Latvijā AES, bet domāt par alternatīviem enerģijas veidiem.

Tatjana Gvozdeva, kultūrvēstures un multiplikācijas pulciņu skolotāja