Baltie Ziemassvētki

23.decembrī Skolēnu pils Svētku zālē sanākušie pils darbinieki kļuva par lieciniekiem fantastiskam koncertam „Baltie Ziemassvētki”.

Koncertu apmeklēja gan teātra, muzikālo kolektīvu, lietišķās un tēlotājas mākslas, sporta programmu pulciņu skolotāji, gan Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra darbinieki.Koncertu vadīja meiteņu kora „Rīga” skolotāja Aija Smiltēna. Svētku uzrunu ar laba vēlējumiem direktors Juris Bogdānovs.

teica Koncertu ar garīgajām Ziemassvētku dziesmām atklāja koklētāju ansambļa „Austriņa” koklētājas, mākslinieciskās vadītājas Ivetas Tauriņas un skolotāju Indras Nastevičas, Andras Rebiņas vadībā. Turpinājumā klausītājiem tika piedāvātas jau latviešu tradicionālās Ziemas Saulgriežu tautasdziesmas folkloras ansambļa „Kokle” izpildījumā, bet koncerta nobeigumā ļoti emocionālu dziedājumu sniedza meiteņu kamerkoris „Tonika”.

Paldies audzēkņiem par brīnišķīgo svētku sajūtu!

Darbinieku vārdā: direktora vietniece Iveta Freimane

www.rsp.lv