Arheologi ekskursijā Jelgavā

Arheoloģijas vēstures pulciņa audzēkņi šā gada 14. novembrī devās iepazīt seno Kurzemes hercogistes galvaspilsētu Jelgavu. Lai arī diena bija pelēka – ar lietu un vēju pārbagāta, tas arheologus netraucēja dabā pabūt ievērojamākajās pilsētas vēstures vietās. Protams, lielākais izziņas materiāls iegūts apskatot Ģ. Eliasa mākslas un vēstures muzeju. Te savā darba kabinetā sēdēja pats hercogs Jēkabs. Aizraujoša bija arī izstāde par lina apstrādi. Un protams varenā Jelgavas pils. Mēs nemaz nezinājām, ka šis novads Latvijai devis tik daudzus ievērojamus cilvēkus. Ne velti pilsēta ir bagāta ar pieminekļiem.

Ināra Kuniga, arheoloģijas pulciņa skolotāja