Ar panākumiem no Maskavas

Bez tiešās kora dziedāšanas apmācības BJC „Rīgas Skolēnu pils” jauktajā korī pedagoģe Marta Ļubimova daudz strādā individuāli ar katru dziedātāju. Tādejādi audzēkņi papildina savas solfedžo un individuālās dziedāšanas prasmes. Kora dziedātājas Anna Avdoņina un Vitrorija Pimenova ir talantīgākās. Meitenes daudz piedalās konkursos. Pagājušajā gadā viņas ieguva I pakāpes diplomu ansambļu un solistu konkursā  „Balsis”. Šogad janvārī Krievijas vēstniecība rīkoja atlases konkursu festivālam „Krievu dziesma”, kurš notika Maskavā no 2009. gada 6. līdz 12. februārim. Meitenes ieguva tiesību piedalīties šajā nozīmīgākajā mūzikas forumā. Festivālā Maskavā piedalījās dziedātāji no 54 pasaules valstīm. Meitenēm tā bija lieliska pieredze un viņas godam pārstāvēja Latviju šajā dziesmu festivālā. Meitenes ieguva laureāta diplomus.

Valdis Egle, direktora vietnieks

www.rsp.lv