Apskatāma Rīgas interešu izglītības vizuālās mākslas ceļojošā izstāde „Rīga – mākslinieka Irbītes un mūsu acīm”

Visu novembra mēnesi vienlaicīgi astoņos bērnu un jauniešu centros var apskatīt Rīgas interešu izglītības vizuālās mākslas ceļojošo izstādi „Rīga – mākslinieka Irbītes un mūsu acīm”. Izstādes organizators ir Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils”, Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs.

Izstāde savus apmeklētājus gaida: Bērnu un jauniešu centrā „Altona”, Tehniskās jaunrades namā „Annas-2”, Bērnu un jauniešu centrā „IK Auseklis”, Bērnu un jauniešu centrā „Daugmale”, Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”, Mākslinieciskās jaunrades centrā „Praktiskās estētikas skola”, Bērnu un jauniešu centrā „Laimīte”, Bērnu un jauniešu centrā „Mīlgrāvis”.

 

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” sešu pedagogu – Māras Mickevičas, Ineses Gūtmanes, Intas Stupānes, Leldes Lauras, Ievas Galiņa un Dagnijas Ramanes audzēkņi pētīja mākslinieka daiļradi un centās attēlot savas iemīļotās vietas Rīgā. Pils audzēkņu darbu izstāde visu novembri skatāma BJC „Altona” (Altonovas ielā 6, Rīga).

 

Laureātu apbalvošana un radošā procesa perfomances noskatīšanās notika 2013.gada 13. novembrī plkst.15.00 Mākslinieciskās jaunrades centrā „Praktiskās estētikas skola” (Burtnieku iela 34, Rīga).

 

Ceļojošās izstādes žūrija par veiksmīgāko no Rīgas Skolēnu pils  darbiem atzinusi Oskara Lēcona (skolotāja Dagnija Ramane) darbu. Atzinības saņēma: Anna Lēcone (skolotāja Dagnija Ramane), Sintija Ķirsone, Elizabete Kandere (skolotāja Inta Stupāne).

Vodemārs Irbe (1893-1944), latviešu tautā iemīļots mākslinieks, saukts Irbīte, gleznoja ainavas, pilsētas nomaļu skatus, sadzīves žanra darbus un portretus.

 

Tamāra Kalvāne, direktora vietniece, tamara.kalvane@gmail.com

Iveta Freimane, direktora vietniece, skolenupils@gmail.com

Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils”