2009.gada 14.maijā pie Skolēnu pils K.Barona un Ērgļu ielu krustojumā beidzot uzstādīti luksofori

Rīgas Skolēnu pils jautājumu par luksoforu uzstādīšanu sāka risināt vēl 2002.gadā. 23.10.2002. Vēstulē Rīgas domes Satiksmes departamentam Skolēnu pils lūdza uzstādīt luksoforus un iezīmēt gājēju pārejas. Pamatojums šim lūgumam bija:

Skolēnu pili apmeklē vairāk kā 3500 audzēkņi;
blakus Skolēnu pilij atrodas bērnudārzs;
blakus Skolēnu pilij atrodas BJSC „Daugavas Sporta nams”, kuru dažādās sporta nodarbībās un pulciņos apmeklē vairāki simti bērnu un jauniešu, namā notiek dažāda līmeņa sporta sacensības ar lielu apmeklētāju skaitu;
pēcpusdienās un vakaros uz K.Barona ielas vienmēr bijusi intensīva satiksme, K.Barona un Ērgļu ielu krustojumā atrodas tramvaju pieturas (abos virzienos, pa K.Barona ielu);
šajā ielu posmā vairāki bērni un pieaugušie iekļuvuši satiksmes negadījumos.

2002.gada rudenī Rīgas domes Satiksmes departaments vēstulē Skolēnu pilij atbildēja, ka izprot mūsu bažas, 2003.gadā objektu plāns un plānotais budžets ir apstiprināts, bet šis objekts tiks iekļauts 2004.gada plānā.

Pagāja 4 gadi.

Skolēnu pils vēlreiz mēģināja noskaidrot tālāku plāna par luksoforu ierīkošanu virzību. Sarakstē ar Rīgas domes Satiksmes departamentu 2006.gada februārī, Rīgas Skolēnu pils saņēma atbildi, ka notiek būvniecības tehniskā projekta izstrāde, un ka objekta izbūvi tiek plānots veikts 2006.gada laikā.

Pagāja 3 gadi.

2009.gada sākumā Skolēnu pilī ieradās Latvijas Televīzija un intervēja direktoru par luksoforu izbūvi un luksoforu izbūves jautājuma risināšanu 7 gadu garumā. Pavasarī Skolēnu pilī ieradās Rīgas domes Jaunā Laika partijas deputātu grupa, kura par šo jautājumu bija norūpējusies. Skolēnu pils lūdza palīdzību risināt lietu Rīgas domē.

2009.gada aprīlī pie Skolēnu pils Ērgļu un K.Barona ielas krustojumā tika sākti luksoforu iekārtošanas darbi, kas tika pabeigti 11.maijā. Luksofori sāka darboties 14.maijā. Skolēnu pils ir priecīga, ka mūsu bērni bez bažām varēs šķērsot ielu pie Skolēnu pils.

Iveta Freimane, Skolēnu pils metodiķe
www.rsp.lv


Luksofors-1Luksofors-2Luksofors-3