„Krāsu, formu saspēle”

Rīgas Kongresu namā 2011. gada 27. aprīlī  notika Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un lietišķās mākslas pulciņu audzēkņu un viņu pedagogu darbu izstādes „Krāsu, formu saspēle” labāko darbu autoru apbalvošanas un  izstādes noslēguma pasākums .

Izstādes noslēgumu ar savām balsīm un dziesmām kuplināja BJC „Rīgas Skolēnu pils” folkloras kopa „Kokle”, vadītāja Dina Liepa.  Izstādes dalībniekus uzrunāja RIIMC vadītāja Ināra Jankovska un pasākuma vadītāja Zane Goiževska. Žūrijas pārstāve Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izglītības programmu kuratore Diāna Dimza –Dimme pasniedza balvas  – muzeju kartes skolēniem visam 2011.gadam.Sagatavoja RIIMC vizuālās mākslas pedagogu MA vadītāja Viva Dzene