Audzēkņu uzņemšana

Jauno audzēkņu reģistrācija:

no 2. līdz 6.septembrim plkst.13.00-19.00

7.septembrī plkst.10.00-15.00

K.Barona ielā 99, 1.stāvā

ATVĒRTO DURVJU DIENA

5.septembrī plkst.16.00-19.00

mācību telpās, vestibilā, pagalmā – konsultācijas, prezentācijas, atklātās nodarbības, darbnīcas, sporta aktivitātes, koncerts, teātra izrāde

Iesniegumu par uzņemšanu var saņemt tikai pie skolotāja.

Interešu izglītības programmu audzēkņu uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas kārtība (pdf, 280 Kb)

Audzēkņa / audzēkņa vecāku iesniegums par atskaitīšanu no pulciņa (doc, 37 Kb)

Iekšējie noteikumi “Izglītojamo drošības noteikumi” (pdf, 17 Mb)

Grozījumi “Iekšējie noteikumi “Izglītojamo drošības noteikumi”” (pdf, 599 Kb)

Iekšējie noteikumi par Iekšējo kārtību (pdf, 195 Kb)