Audzēkņu uzņemšana

Par brīvajām vietām pulciņos, lūdzu, interesēties pie skolotājiem.

Iesniegumu par uzņemšanu var saņemt tikai pie skolotāja.

Interešu izglītības programmu audzēkņu uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas kārtība (pdf, 299 Kb)

Iesniegums par atskaitīšanu (doc, 37 Kb)

Iekšējie noteikumi “Izglītojamo drošības noteikumi” (pdf, 17 Mb)

Grozījumi “Iekšējie noteikumi “Izglītojamo drošības noteikumi”” (pdf, 599 Kb)

Iekšējie noteikumi par Iekšējo kārtību (pdf, 195 Kb)