Mūsu interešu izglītības pulciņiem un kolektīviem iespējams pievienoties mācību gada laikā!

Par brīvajām vietām tajos, lūdzu, interesēties pie skolotājiem.

Iepazīties ar pulciņiem un to skolotājiem variet mājas lapas sadaļā – PULCIŅI

Apskatīties nodarbību sarakstus – mājas lapas sadaļā – NODARBĪBU SARAKSTI PA JOMĀM