ZĒNU ANSAMBLIS

ZĒNU ANSAMBLIS

Skolotāja Linda Vicinska

 

Uzņem dalībniekus vecumā no 7 – 16 gadiem.

 

Nodarbības notiek

divas reizes nedēļā pēcpusdienās un vakaros.

Nodarbībās

  • audzēkņiem tiek pilnveidotas un attīstītas vokālās prasmes;
  • izkopta muzikālā dzirde, atmiņa un ritma izjūta;
  • audzēkņiem ir iespēja muzicēt individuāli un grupā;
  • audzēkņi piedalās koncertos un gūst skatuves pieredzi.

 

 

Repertuārā ir latviešu un ārzemju komponistu dziesmas.

 

 

Informācija:tālr.22106860, e-pasts lvicinska3@edu.riga.lv