Vokālā ansambļa nodarbības.

Nodarbības Vokālajā ansamblī “Rīga” (krievu plūsma) nenotiks sākot ar 30.11.2017. skolotājas Martas Ļubimovas slimības dēļ. Par nodarbību atsākšanos, lūdzu, skatiet informāciju www.rsp.lv vai www.facebook.com (Bjc Rīgas Skolēnu pils lapā).