Viesi no Kauņas Mikas Petrauska skatuves mākslas skolas

20.aprīlī BJC Rīgas Skolēnu pils pieredzes apmaiņā viesojās lietuviešu viesi no Kauņas Mikas Petrauska skatuves mākslas skolas. Iepazīstoties abas puses prezentēja savu izglītības iestādi – BJC Rīgas Skolēnu pili direktore Māra Vilciņa un Kauņas Mikas Petrauska skatuves mākslas skolu direktore Lina Kaubriene Stunžēniene.

Viesi apmeklēja Rīgas Skolu muzeju, apskatīja telpas, un tuvāk iepazinās ar pulciņa darbu: fotostudijā (ped. Andris Kozlovskis), sporta deju studijā “Dzintarjūra” (ped. Vilmārs un Lolita Ivuškāni), teātrī “Zīļuks”(ped. Laura Paegle).

Noslēgumā starp Kauņas Mikas Petrauska skatuves mākslas skolu un BJC “Rīgas Skolēnu pili” tika noslēgts Sadarbības līgums, kas paredz nākotnē kopīgi īstenot projektus un pasākumus.