Vidzemes deju svētki „Caur sidraba birzi gāju”

2011. gada 4. jūnijā Aizkraukles novada stadionā notika Vidzemes deju svētki „Caur sidraba birzi gāju”. Vairāk nekā 5300 dejotāju dejā izrakstīja un vienā elpā izdzīvoja stāstu par vectēva dzīvi.Svētkos piedalījās arī Latvijas labākie Tautas deju ansambļi, kuru vidū – Rīgas Skolēnu pils TDA „Uguntiņa” jauniešu grupas un vecākās grupas 30 dejotāji (mākslinieciskā vadītāja Gita Ūdre, skolotājs Juris Čakans).

Par svētku tēmu režisore Inga Cipe saka: „Tas bija toreiz… Daugavas krastos… kur auga mans vectēvs, kas dzīvi mīlēja…. par viņa dzīvi vairs stāsta tikai māja un vecāsmātes sakrātās atmiņas pierakstu kladē. Es veru to vaļā un pirmajā lapā kāda gudrība –„Caur sidraba birzi gāju, ne zariņa nenolauzu. Visu mūžu nodzīvoju, citam pāri nedarīju.” Tā noteikti vecāmāte bija domājusi, bet kā tad patiešām tai dzīvītē gāja – lūkosim dejā.” Vectēva dzīvi 25 horeogrāfijās izdejoja 223 jauniešu, vidējās paaudzes un senioru deju kolektīvi.

Iveta Freimane, Rīgas Skolēnu pils direktora vietniece