Vidzemes bērnu tradicionālās muzicēšanas saiets

No š.g. 13. februāra pēcpusdienas līdz 15.februāra pusdienlaikam Kokneses vidusskola bija pozitīva satraukuma un skaņu pārņemta. Tajā norisinājās kārtējais Vidzemes bērnu tradicionālās muzicēšanas saiets. Bērni šeit bija pulcējušies, lai kopā muzicētu, spēlējot etnogrāfiskās kokles, stabules, vijoles, cītaras un dažādus ritma instrumentus. Arī Rīgas Skolēnu pils folkloras kopas Kokle jaunieši aktīvi iesaistījās saieta piedāvātajās norisēs, gan muzicējot, gan dziedot, gan stāstot stāstus, gan kopīgi ar citiem dalībniekiem izdejojot gaidāmo dziesmu un deju svētku folkloras programmu. Kaut arī mājup braukšanas dienā vairumam saieta dalībnieku pirkstus rotāja tulznas, noslēguma koncertā to nevarēja manīt, bērni centās parādīt vecākiem un koknesiešiem to labāko, ko īsajā laika sprīdī bija apguvuši.