Veidojam zīmējumus ar hennu.

Mācību gada noslēguma nodarbībā Trauku apgleznošanas pulciņa audzēkņi apgleznoja nevis krūzes, šķīvjus un pudeles, bet gan paši sevi. Šoreiz darbojāmies ar brūno hennu un katrs sev izveidojām dekoratīvu zīmējumu uz rokas, kājas vai pleca! Lai  Jums visiem raiba un piedzīvojumiem bagāta vasara!

 

Informāciju sagatavoja:

Lelde Laura

llaura@edu.riga.lv

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”

Trauku apgleznošanas pulciņa, zīmēšanas un gleznošanas pulciņa interešu izglītības skolotāja

www.rsp.lv

www.facebook.com (Bjc Rīgas Skolēnu Pils)

www.youtube.com (kanāls – Rīgas Skolēnu pils)