Meiteņu kora „Rīga” brauciens uz Starptautisko koru festivālu Šveicē

Pirms gada, kad Vintertūras (Šveice) konservatorijas koris viesojās Rīgā, Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” meiteņu koris “Rīga” saņēma ielūgumu piedalīties Starptautiskajā koru festivālā. Tā nu iemācījāmies dziesmas, sēdāmies mūsu busiņā un 23.septembrī devāmies ceļā.

Meiteņu kora “Rīga” dziedātājas Šveicē uzņēma ļoti sirsnīgi. Dzīvojām mūsu draugu ģimenēs. Lielākais koncerts notika Vintertūras konservatorijā, zālē ar lielisku akustiku. Kaut arī zāle bija ļaužu pilna, kora skanējumā varēja saklausīt vissmalkākās nianses un intonācijas. Dziedātājas jutās brīvas un varēja droši izteikties mūzikas valodā, jo publikas atbalsts un sapratne bija maģiska. Publika no mums gaidīja vislabāko, un tas bija brīnišķīgi!

Pēc festivāla koncertiem, ekskursijām un sirsnīgās uzņemšanas Šveicē ceļā uz Rīgu viesojāmies Vācijā pie kora draugiem. 2.oktobrī mājās atgriezāmies ar skaistuma piepildītām sirdīm un patīkamām emocijām.

 

Visu labu vēlot,

Gunta Malēvica, kamerkoris@gmail.com

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”

meiteņu kora “Rīga” diriģente

www.meitenukorisriga.lv