Uzmanību! Visiem skolotājiem, audzēkņiem un viņu vecākiem!

Pamatojoties uz Rīgas domes 17.12.2009. nolikuma Nr.36-no „Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta nolikums” 15.3.5.apakšpunktu, kā arī lai nodrošinātu Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” (turpmāk – Centrs) darbību remontdarbu – ēkas logu nomaiņas laikā:

1. Centra direktoram J. Bogdānovam:

1.1. līdz 30.09.2014. organizēt, Centra ēkā, Krišjāņa Barona ielā 99, Rīgā, strādājošo pulciņu un kolektīvu izglītības procesu saskaņā ar speciāli izstrādāto plānu, paredzot aktivitātes ārpus Centra;

1.2. informēt Centra darbiniekus, audzēkņus un audzēkņu vecākus par Centra darbības organizācijas izmaiņām;

1.3. organizēt jauno audzēkņu uzņemšanu un esošo audzēkņu pārreģistrāciju no 22.09.2014. līdz 26.09.2014;

1.4. organizēt ēkas Krišjāņa Barona ielā 99, Rīgā sagatavošanu Centra izglītības procesa uzsākšanai pilnā apjomā no 01.10.2014.;

1.5. veikt citas nepieciešamās darbības šā rīkojuma izpildes nodrošināšanai.

2. Departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes Sporta un interešu izglītības iestāžu nodaļas vadītājai M.Vilciņai kontrolēt rīkojuma izpildi.

Informācijas avots