Uzmanību – sekojot mūsu valdības lēmumiem, nodarbības klātienē nenotiek!