Uzmanību – piedāvājums Ukrainas bēgļu bērniem un viņu vecākiem!

Rīgas Skolēnu pils pulciņi ir atvērti Ukrainas bērniem, ja viņiem ir nokārtota vīza un bēgļa statuss. Kontaktpersona – Antra Derkevica, mob.t.28701207.

Pulciņi, kuros iespējams uzņemt Ukrainas bēgļu bērnus:

1. Alternatīvās plastiskās mākslas darbnīca (4-10 g.vec.)

2. Daudzfunkcionālā dizaina darbnīca (5-18 g.vec.)

3. Juveliermāksla un dizains (11-18 g.vec.)

4. Mākslas pulciņš “Jautrās krāsas” (6-12 g.vec., trešdien, ceturtdien plkst.16.15-17.35)

5. Mākslas pulciņš “Krāsa un forma” (no 5 g.vec.)

6. Rotaslietu izgatavošana (no 6 g.vec.)

7. Trauku apgleznošana (10-18 g.vec.)

8. Zīmēšana un gleznošana, sk. Inta Stupāne (no 7 g.vec., brīvas vietas ir pirmdienās, otrdienās, piektdienās plkst.13.00-14.20)

9. Zīmēšana un gleznošana, sk. Lelde Laura (no 7 g.vec.)

10. Zīmēšana un gleznošana, sk. Māra Mickeviča (no 7 g.vec.)

11. Foto pulciņš (max 10 bērnus, no 12 g.vec., pirmdienās un ceturtdienās plkst.18.10-20.10)

12. Elektronikas pamati un Robotika (no 10 g.vec.)

13. Modelēšanas un konstruēšanas pamati (4-7 g.vec.)

14. 3D datormodelēšana (10-16 g.vec.)

15. Koka modeļu sacensības (10-18 g.vec.)

16. Lego pulciņš (5-12 g.vec.)

17. Vācu valoda (no 7 g.vec.)

18. Fokloras kopa “Kokle” (5-18 g.vec.)

19. Koris “Accolada” (koris krievu valodā, 5-18 g.vec.)

20. Meiteņu koris “Tonika” (no 6 g.vec.)

21. Meiteņu koris “Rīga” (7-18 g.vec)

22. Badmintons (tikai ar priekšzināšanām, no 7 g.vec.)

23. Bērnu jogas grupa “Bindu” (8-18 g.vec.)

24. Dambrete (no 7 g.vec.)

25. Orientēšanās (no 10 g.vec.)

26. Šaušanas sports (no 10 g.vec., skolotājs nerunā krievu val.)

27. Teātris “Zīļuks” studijā (iesācēji, 10-16 g.vec.)

28. Eksotisko deju grupa ”Anarkali” (no 10 g.v.)

29. Mūsdienu deju grupa ”Karkadē” (9-18 g.vec.)

30. Ritmoplastika (2-3 g.vec., pirmdienās un ceturtdienās plkst 16.20-16.50)

31. Sporta deju studija ”Dzintarjūra” (no 4 g.vec.)