UZMANĪBU! MAINĀS NODARBĪBU GRAFIKI!

Sakarā ar pāreju uz jaunām mācību telpām, ar 2017.gada 21.decembri ir izmaiņas nodarbību grafikos šādiem pulciņiem un skolotājiem:

DAMBRETE- Raivo Dēliņš,

ORENTĒŠANĀS – Ieva Šusta,

SPORTA BRIDŽS – Diāna Kampara, Kārlis RubIns,

ANGĻU VALODA – Olga Belecka,

ARHEOLOĢIJA UN VECRĪGAS VĒSTURE – Ināra Kuniga,

DZĪVES PRASMJU PULCIŅŠ – Māra Vilciņa,

KORA STUDIJA “ODZIŅAS” – Dita Bērziņa, Rita Birzule, Linda Vicinska,

MEITEŅU KAMERKORIS „TONIKA” – Irīna Rebhūna,

MEITEŅU KORIS „RĪGA” – Gunta Malēvica, Rita Birzule, Aija Smiltēna,

ZĒNU ANSAMBLIS – Rita Birzule.