Uzmanību!

Uzmanību! Informējam, ka ar 15.janvāri savu darbību ir pārtraucis Dzīvesprasmju pulciņš “Mazais Es – lielajā pasaulē”.