Uzmanību!

Šonedēļ no 9.01. keramikas un tēlniecības nodarbības pie skolotājas Artas Vārnas nenotiks skolotājas slimības dēļ!