Uzmanību!

Ar sestdienu 23.decembri atsākas nodarbības šaušanas sporta pulciņam.