Uzmanību!

Trešdien, 11.decembrī NENOTIKS NODARBĪBAS

Meiteņu kora „Rīga” pirmsskolas grupai pie skolotājas Alises Meļko, sakarā ar Lūcijas dienas koncertu Doma baznīcā.