Uzmanību!

Nodarbības Apģērbu stila un modes pulciņā nenotiks oktobrī, novembrī skolotājas slimības dēļ.